SEA ROI Calculator

Bereken hier de potentiele ROI van een SEA campagne

Campagnegegevens

ROI

Elke euro die geïnvesteerd wordt levert op.

Omzet
Investering
Marge
Klanten
Leads
Orders
Bezoekers

Veelgestelde vragen over SEA ROI

Wat is ROI?

ROI staat voor return on investment. Het beschrijft het rendement van je investering en wordt weergegeven als een positief of negatief percentage. 

Wat is nodig om de ROI van SEA (PPC) te berekenen?

Om de ROI van je search advertising te kunnen berekenen, zal je conversies moeten bijhouden en heb je inzicht nodig in de opbrengsten uit de zoekadvertenties en de totale kosten (productiekosten, kosten uitbesteding marketing, klik kosten etc.) die daar tegenover staan. In Google Ads is informatie over de opbrengsten (mits goed ingesteld) en klik kosten eenvoudig te vinden.

Hoe bereken ik de ROI van SEA?

Je kan het rendement van je SEA campagnes eenvoudig berekenen met bovenstaande SEA ROI calculator. Wil je de ROI liever handmatig uitrekenen, dan kan je deze formule hanteren: (opbrengsten uit advertenties - totale kosten ) / totale kosten * 100%

Voorbeeld: Stel dat je met de betaalde advertenties uit uit je SEA campagne vijf producten verkoopt, met opbrengsten van EUR 100,- per stuk. De totale opbrengsten uit je SEA campagne zijn dan EUR 500,- Daar tegenover staan productiekosten van EUR 60,- per product en campagnekosten (incl. klikbudget, kosten voor uitbesteding en andere evt bijkomende kosten) van EUR 150,- De totale kosten zijn daarmee EUR 450,-. De ROI van je SEA marketing is dan (500-450)/500 * 100% = 10%.

Hoe moet ik ROI cijfers interpreteren?

Een positieve ROI (>0%) betekent dat de investering winstgevend is, terwijl een negatief getal betekent dat je investering een verlies oplevert. In bovenstaand voorbeeld is de ROI 10%, wat inhoudt dat elke geïnvesteerde Euro je een rendement van 10%, dus EUR 1.10 oplevert. Een negatieve ROI van -10% betekent dat je op elke geïnvesteerde Euro 0,10 EUR verliest. 

Welke kosten per klik moet ik hanteren?

Als je een Google Adwords account hebt, dan kun je gebruik maken van de Adwords Keyword Planner, deze geeft voor elke zoekopdracht waarop je wilt adverteren een grove schatting van de klikkosten. Heb je nog geen Google Adwords account? Gebruik dan de Ubersuggest tool om een schatting te maken van de kosten per klik.

Hoeveel bezoekers zijn leads?

Bekijk via je statistiekenpakket zoals Google Analytics hoeveel % van de bezoekers er ook daadwerkelijk acties ondernemen zoals een contact aanvraag.

Hoeveel leads worden uiteindelijk klant?

Dit kun je uitrekenen als je weet hoeveel leads en nieuwe klanten je in een bepaalde periode via je website hebt. Aantal nieuwe klanten ÷ aantal leads= %